Hälsa

Definition av kön enligt WHO och skillnaden mellan kön

I vanlig praxis används termerna "sex" och "kön" ofta omväxlande. De två har dock olika betydelser. Vad betyder kön enligt betrodda institutioner? Hur skiljer det sig från sex?

Definition av kön

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är kön en socialt konstruerad egenskap hos kvinnor och män, såsom normer, roller och relationer mellan grupper av män och kvinnor. Kön kan skilja sig från en grupp till en annan och kan förändras över tiden. Från definitionen av kön ovan är kön något som bildas socialt och inte från mäns eller kvinnors kroppsform. Kön tenderar att hänvisa till kvinnors och mäns sociala och kulturella roller i ett givet samhälle. I begreppet genus finns termer som kallas könsidentitet och könsuttryck. Könsidentitet är en persons perspektiv på att se sig själv, oavsett om det är kvinna eller man. Medan könsuttryck är hur en person uttrycker sitt kön (manifestation), genom sättet han klär sig, klipper sig, rösten och beteendet. Kön beskrivs generellt som feminint och maskulint. Du kanske har fått lära dig att män ska vara starka, starka och inte vara gnälliga. Samtidigt tenderar kvinnor att lära sig att vara milda och moderliga. Dessa egenskaper är utbytbara, att män kan vara milda och kvinnor kan vara fasta. Könsroller och könsstereotyper är också mycket flytande och kan förändras över tid.

Vad är skillnaden mellan kön och kön?

Kön är de egenskaper hos män och kvinnor som formas i samhället. Samtidigt är kön eller kön en biologisk skillnad mellan män och kvinnor. Dessa biologiska skillnader kan ses från könsorganen såväl som genetiska skillnader. En person har sex eller kön som kvinna, om han har en slida med 46 XX-kromosomer. Medan män har ett reproduktionsorgan i form av en penis med 46 XY-kromosomer. Kön bildas naturligt, det kan ses sedan en individ föds. Medan kön formas av socialt och kulturellt. Sex tenderar att vara icke utbytbart, att penis tillhör mannen och slidan tillhör kvinnan. Samtidigt är kön utbytbart. Till exempel kan kvinnor vara maskulina och män kan vara feminina.

Exempel på könsstereotyper som förändras över tid

Som nämnts ovan är kön en social konstruktion och kan förändras över tid. Några fall av ändrade könsstereotyper, nämligen:

1. Användning av höga klackar

Vid det här laget kanske du håller med om att höga klackar är skor som är synonymt med kvinnor. Men tydligen var höga klackar ursprungligen designade för män att användas under jakt på hästryggen.

Social konstruktion har format stereotypen av höga klackar som ett feminint föremål.

2. Rosa färg

Rosa eller rosa är en feminin färg och anses endast lämplig för kvinnor. Detta är också en av förändringarna i könsstereotyper, eftersom rosa från början ansågs lämplig för män.

Går kön alltid hand i hand med kvinnligt och manligt kön?

Vissa människor tror att den maskulina karaktären måste ha en man, och den feminina måste ha en kvinna. Trots det slår WHO fast att kön och kön inte alltid går hand i hand. Det finns till exempel kvinnor med dominerande maskulina drag. Inte nog med det, många har en könsidentitet som inte stämmer överens med deras kön. Denna person kallas en transperson som ingår i HBT-gruppen. Till exempel känner en person att han är en kvinna trots att han har en penis i form av en penis. Vissa individer som känner att deras könsidentitet inte stämmer överens med det kön (könet) de har riskerar att uppleva en psykologisk störning som kallas könsdysfori. Hjälp av en psykiater behövs för att hjälpa den berörda individen att lösa den inre stress han har. [[Relaterad artikel]]

Anteckningar från SehatQ

WHO konstaterar att personer med könsidentiteter som skiljer sig från deras kön ofta utsätts för diskriminering och är socialt utestängda. WHO råder dig att vara lyhörd och att inte diskriminera personer vars könsidentitet överensstämmer med deras kön. Du rekommenderas starkt att respektera andra människor vars könsuttryck kan skilja sig från deras eget.