Hälsa

Är det sant att INTJs är kalla och känslolösa?

INTJ är en personlighetstyp baserad på indikatorer Myers-Briggs typindikator, eller bättre känd under förkortningen MBTI. Personlighetstypsindikatorn syftar till att tillämpa Carl G. Jungs psykologiska teori så att den är lättare att förstå och kan användas i frågor som rör människors dagliga liv.

Personlighetstyper baserade på Myers-Briggs-indikatorn

Kärnan i teorin om C.G. Jung menar att även om variationer i mänskligt beteende kan verka slumpmässigt vid första anblicken, har dessa beteenden faktiskt ett konsekvent och utan tvekan regelbundet mönster. Detta mönster kommer att ses från de grundläggande skillnaderna i hur varje individ använder sin uppfattning och fattar beslut. Mor- och barnpsykologerna Isabel Myers och Katherine Briggs använde senare personlighetstypsteorin och utvecklade den som en indikator på Myers-Briggs personlighetstyp (MBTI) på 1940- och 1950-talen. Hittills har MBTI blivit ett av de mest populära psykologiska instrumenten i världen. En av dem är att hjälpa människor att hitta den typ av arbete som matchar deras personlighetstyp. Med detta kan personen bli mer framgångsrik och utvecklas i sitt arbete. Baserat på indikatorerna utvecklade av Myers-Briggs finns det 16 typer av mänsklig personlighet. INTJs är en av dem.

INTJs är arkitekterna

INTJ är en förkortning av introvert, intuitiv, tänkande och dömande. Denna personlighetstyp kallas också för "arkitekten" eller "strategen". Vad är anledningen? Personer med personlighetstypen INTJ tenderar att vara mycket analytiska, kreativa och logiska på samma gång. De viktigaste egenskaperna hos individer med personlighetstypen INTJ är:
 • Tenderar att vara introvert
 • Jobbar hellre ensam
 • Har en tendens att se helheten
 • Fokusera på abstrakt information som hämtas från den snarare än konkreta detaljer
 • Betona objektiv och logisk information snarare än subjektiva känslor
 • Det är bättre att ha kontroll över ditt liv och känna ordning, så du planerar nästan alltid saker att göra

INTJs styrkor

Styrkan med personlighetstypen INTJ är:
 • Mycket nöjd med teoretiska och abstrakta begrepp
 • Ha höga förväntningar
 • En bra lyssnare
 • Kan väl ta emot kritik mot honom
 • Självsäker och hårt arbetande typ

INTJ:s svagheter

Nackdelarna med personlighetstypen INTJ är:
 • Tenderar att vara för analytisk och dömande
 • Väldigt perfektionistisk
 • Tycker inte om att prata om känslor eller känslor
 • Ser ofta hjärtlös, kall och okänslig ut
[[Relaterad artikel]]

Personliga och karriärrelationer för INTJ-personligheten

Personer med personlighetstypen INTJ tenderar att vara introverta. Den här typen tillbringar mer tid ensam och är upptagen med sina egna tankar. Därför blir de mer produktiva att arbeta ensamma än i grupp. Även om det utifrån verkar som att de inte bryr sig om andra människors känslor och inte är intresserade av andras tankar, bryr sig INTJ-personer faktiskt om känslorna och känslorna hos de närmaste. Om du har en personlig relation med någon, är INTJ-personlighetstypen någon som är villig att ägna tid och energi för att upprätthålla den relationen. Men andra människor kan uppfatta INTJ:s personlighet som kall, kall och distanserad, vilket gör det ganska svårt att skaffa vänner. INTJs tycker också ofta att småprat är meningslöst. På grund av detta tenderar de att bara umgås med en liten grupp nära vänner eller familj. Personer med INTJ-personligheter kommer vanligtvis att lyckas i karriärer som kan kombinera sina förmågor att förstå och utvärdera och öva komplex information. Helst låter karriären dem också arbeta självständigt och ensamma. INTJ-individer tenderar att lyckas i jobb som kräver förmågan att förstå komplex information. Till exempel områdena teknik, akademi, forskning och juridik. Om du är nyfiken på din personlighetstyp kan du prova att ta flera MBTI-test online som är allmänt tillgängliga. Men för att få korrekta resultat bör detta test naturligtvis utföras av en professionell psykolog.