Hälsa

Funktionen av kärnan aka kärnan i cellen och dess delar

Kärnan är en organell i cellen som ofta också kallas för cellkärnan. Organeller är de organ som finns i cellen. Om den jämförs med människokroppen, cellorganeller såsom kärnan, är dess roll nästan lik hjärnans. Kärnan är centrum för alla organeller och är ansvarig för att kontrollera cellaktiviteten.

Funktionen hos kärnan eller cellkärnan

Cellkärnan eller cellens kärna har en mycket viktig roll i cellens arbete. För i det här avsnittet lagrar cellen sitt genetiska material. Cellkärnan spelar också en roll i avgörande cellaktiviteter som proteinsyntes och celldelning. Anatomiskt består kärnan av flera delar såsom ett yttre skikt som kallas kärnhöljet, nukleär lamina, nukleolus, kromosomer, nukleoplasma och andra delar. Alla dessa komponenter samverkar så att kärnan kan utföra olika funktioner, nämligen:
  • Styr genetisk information i celler, så att varje organism (inklusive människor) har sina egna egenskaper
  • Styr protein- och enzymsyntesen
  • Kontrollerar celltillväxt och delning
  • Som en plats att lagra DNA, RNA och ribosomer
  • Reglerar transkriptionen av mRNA till protein
  • Producera ribosomer
Om det liknas har cellkärnan eller kärnan nästan samma roll som den mänskliga hjärnan. Denna cellorganell fungerar som ett aktivitetscentrum så att cellerna i kroppen kan fungera korrekt. Kärnan är belägen i mitten av cellen. Den är ganska stor i storleken, eftersom den står för cirka 10 % av cellens volym. I människokroppen har varje cell bara en cellkärna. Men det finns också levande varelser som har mer än en kärna, till exempel slemmögel. Kärnor som har mer än ett nummer kallas kärnor. Rita delarna av kärnan eller cellkärnan

Lär känna kärnans delar mer i detalj

Kärnan är en sfärisk och ganska stor organell som externt omges av ett skyddande lager eller membran. Dessutom, här är de delar av kärnan i detalj som du behöver känna till.

1. Kärnkraftshölje

Kärnhöljet är den yttersta delen av cellkärnan som omger hela utsidan. Denna del av kuvertet består av två lager, nämligen det yttre lagret och det inre lagret. Kärnhöljet har porer som är cirka 100 nanometer stora genom vilka molekyler kommer in och ut.

2. Nukleär lamina

Kärnskiktet är skiktet under kärnvapenhöljet som är format som ett nät. Detta lager består av ett protein som kallas lamin. Kärnskiktet tjänar till att stödja strukturen hos kärnhöljet och säkerställa att cellkärnans struktur förblir solid. Förutom lamin innehåller denna del av cellkärnan även andra proteiner som hjälper den att samarbeta med det inre lagret av kärnhöljet. Kärnskiktet kommer också att samarbeta med ett fiberformat protein som kallas kärnmatrisen, för att reglera det genetiska materialet i cellkärnan så att det kan arbeta mer effektivt.

3. Kromosomer

DNA i kärnan kommer att vara en enhet som kallas en kromosom. Varje kärna innehåller 46 kromosomer. Förutom att innehålla en samling DNA innehåller kromosomerna även proteiner. Denna kombination av DNA och proteiner i kromosomerna kallas kromatin. Detta DNA i kromosomerna lagrar information om varje individs egenskaper, såsom hårtyp, längd, ögonfärg och så vidare. Kromosomer lagrar också information och instruktioner om celldelning, utveckling av levande varelser och reproduktion.

4. Nukleolus

Nukleolen är den del av cellkärnan som är fast och inte är försedd med ett skyddande lager eller membran på utsidan. Denna del av kärnan innehåller RNA och proteiner. Detta avsnitt tjänar till att reglera syntesen av ribosomer. När celldelningsprocessen inträffar kommer kärnan att försvinna. Men efter att processen är klar, återbildas denna del av cellkärnan.

5. Nukleoplasma

Nukleoplasman är den del av cellkärnan som är formad som en gel och ligger mellan lagren av kärnhöljet. Denna del kallas också ofta för karyoplasman och fungerar som en skyddande eller extra kudde för andra delar av cellkärnan så att den inte lätt skadas. En annan funktion hos nukleoplasman är att bibehålla kärnans form. [[relaterade-artiklar]] Kärnan och var och en av dess delars funktion har en mycket viktig roll för människors och andra organismers överlevnad. Om ens en av dess funktioner störs, kommer cellerna inte att kunna överleva ordentligt och kommer så småningom att skadas. Detta är vad som kommer att leda till sjukdomar i kroppen.
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found