Hälsa

Vad är en journal? borde vi ha?

Journal är ett av de begrepp som ofta förekommer när någon konsulterar på en vårdinrättning. Medicinska journaler behövs vanligtvis av läkare eller relaterad medicinsk personal för att ta reda på detaljerad information om patientens sjukdomshistoria. Utifrån befintliga journaler kan läkaren avgöra vilken typ av uppföljning som är rätt för patienten. Patienten har dock också rätt att få veta om det som anges i dokumentet. All information i journalen har sina egna användningsområden.

Definition av journal

Journal är ett dokument som innehåller en historia av patientens sjukdom. Denna information täcker dock inte hela dess innehåll. Med utgångspunkt i hälsoministerns (Permenkes) föreskrift nr 269 från 2008 om journaler är journaler filer som innehåller anteckningar om patientens identitet samt handlingar om anamnes på undersökningar, behandlingar, handlingar och andra tjänster som har gjorts. tillhandahålls patienter. De dokument som hänvisas till hänvisar till journaler från vissa läkare, tandläkare och/eller hälsoarbetare, stödjande resultatrapporter, dagliga observationer och behandlingsanteckningar och alla registreringar, oavsett om det är i form av röntgenfoton, avbildningsbilder ( bildbehandling ), och elektrodiagnostiska inspelningar. Ultraljud är en av registreringarna i journalen, kortfattat är journaler dokumentation relaterad till serviceinformation som sjukvårdspersonal lämnar till patienter i form av rapporter, anteckningar och inspelningar. De uppgifter som används som innehållet i journalen används för hälsovård och patientbehandling. Dessutom är funktionen för innehållet i journalen också användbar för bevis på brottsbekämpning och medicinsk disciplin samt upprätthållande av medicinsk etik. Journaler kan också användas för utbildningsändamål, forskning, samt som underlag för finansiering av hälsobudgeten. För att ta reda på statistik om hälsotillstånd i vissa regioner eller till och med i hela Indonesien kan medicinska journaler också användas som referensdata. [[Relaterad artikel]]

Fyll i journalen

Innehållet i journalen är uppgifter om sådant som sjukvårdspersonal inhämtar från patientens undersökning. Det finns dock detaljerad information som hälls in i journalen. Registrering av journaler från resultat av patientundersökningar Enligt Läromedel för journal och hälsoinformation (RMIK) som publicerats av hälsoministeriet kan detaljerade uppgifter i journaler fyllas i genom att två typer av uppgifter hämtas från patienter, nämligen kliniska uppgifter och administrativa uppgifter. Detta är patientens kliniska data som ska fyllas i i journalen:
 • Patientidentitet.
 • Åtgärdsdatum och tid.
 • Resultaten av anamnes, åtminstone om klagomål och en historia av sjukdomen.
 • Resultat av fysisk undersökning och medicinskt stöd.
 • Diagnos.
 • Förvaltningsplan.
 • Behandling som ges till patienten.
 • Annan stödjande information.
[[relaterade artiklar]] Under tiden innehåller de administrativa uppgifterna i journalen detaljer om:
 • Fullständiga namn.
 • Journalnummer och andra identifikationsnummer.
 • Fullständig adress.
 • Födelsedatum, månad, år och födelsestad.
 • Kön.
 • Civilstånd.
 • Namn och adress till närmaste familj som kan kontaktas.
 • Datum och tid vid registrering på patientens mottagning.
 • Sjukvårdsinrättningens namn och annan identitet.
Det är dock obestridligt att det finns patientekonomiska uppgifter som måste fyllas i. Dessa uppgifter inkluderar försäkringsnummer som används för att betala för patientvård. Uppgifterna ovan är uppgifter som ska finnas med i alla typer av journaler. Under tiden, baserat på typen, är innehållet i medicinska journaler ytterligare uppdelat i sex typer, nämligen:
 • Medicinska journaler för öppenvård.
 • Medicinska journaler för slutenvårdspatienter.
 • Journal för akutmottagningen.
 • Medicinska journaler för patienter i en katastrofsituation.
 • Medicinska journaler för tjänster av specialistläkare eller specialisttandläkare.
Medicinska journaler erhålls varje gång de hanteras av medicinsk personal

Måste patienter ha egen journal?

Med utgångspunkt i Permenkes nummer 269 2008 om journaler ägs journalhandlingarna av vårdinrättningar där patienter tas emot och behandlas. Däremot kan patienter få tillgång till och ha innehållet i journaler. Till skillnad från den journalakt som sjukhuset äger, är innehållet i patientens journal i form av en sammanfattning. Patienterna kan få en sammanfattning av journalen i form av anteckningar. Filduplicering görs av patienten själv. Däremot kan även den berättigade patientens familj och den person som är auktoriserad eller med skriftligt medgivande från patienten få en kopia av filen.

Sekretess av journaler

Medicinska journaler är konfidentiella dokument. Detta innebär att endast vårdinrättningar och relaterade patienter kan ha och få tillgång till informationen i den. All information om patientens identitet, diagnos, sjukdomshistoria, undersökningshistorik och patientbehandling är konfidentiell. Naturligtvis är de som är ansvariga för att hålla denna hemlighet alla hälsoarbetare, ledningstjänstemän och ledare för sjukvårdsinrättningar. Det finns dock ett skäl som gör journalinformation tillgänglig för andra parter. Det vanligaste skälet är att journaler kan nås för anspråk till Health Social Security Administration (BPJS Kesehatan). Medicinska journaler ska hållas konfidentiella av myndigheterna.Detta regleras faktiskt i Permenkes nummer 269 av 2008 artikel 10 punkt 2, nämligen information om identitet, diagnos, sjukdomshistoria, undersökningshistorik och patientens sjukdomshistoria kan öppnas för förfrågningar från institutioner/ institutioner som bygger på lagstadgade bestämmelser -inbjudan. Fakta på plats är dock annorlunda. Association of Indonesian Hospitals (PERSI) fann det faktum att det fanns skrupelfria BPJS-anspråkskontrollanter som bad om kopior av operationsrapporter, anestesirapporter, stödjande undersökningsrapporter och så vidare. Garanten behöver faktiskt bara detaljer om hur mycket det kommer att kosta för en viss sjukdomsperiod. Detaljer om dessa kostnader kan erhållas genom meritförteckningar av journaler och bevis på tjänst. [[Relaterad artikel]]

Anteckningar från SehatQ

Medicinska journaler är journaler och dokument om patienter, som inkluderar undersökningar, behandling, åtgärder eller andra tjänster för patienter. Innehållet i journalen består av två huvuduppgifter, nämligen administrativa uppgifter och kliniska uppgifter. Informationen i journalen är konfidentiell. Endast patienten och den sjukvårdsinrättning där patienten tas emot kan komma åt. Det är dock möjligt att andra parter kan erhålla uppgifterna, med början från familjen, delegater som godkänts av patienten med ett skriftligt utlåtande, eller sjukförsäkring som BPJS. I samband med anspråk kan borgensmän som BPJS erhålla journaldata som rör detaljerna om avgiftsbeloppet som används för en sjukdom inom en viss period. [[Relaterad artikel]]
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found