Hälsa

Barns rättigheter i hemmet som föräldrar måste uppfylla

Liksom vuxna har också barn rätt att leva anständigt, särskilt när de är med sin familj. När den lilla är hemma är föräldrarna skyldiga att uppfylla barnets rättigheter i hemmet så att deras tillväxt och utveckling sker optimalt. De mest grundläggande rättigheterna för barn är att ha familjens säkerhet, hälsa, utbildning, lek och en levnadsstandard som är långt ifrån försummelse eller våld. Denna rätt måste ta hänsyn till barnets behov som måste anpassas när det blir äldre. I den internationella världen regleras barns rättigheter som helhet i barnkonventionen som regleras av FN (FN). Här förklaras att barn är personer under 18 år, om inte ett land har andra åldersbegränsningar. Denna konvention garanterar att varje barn i alla områden har rätt till ett anständigt och kvalitetsliv så att deras tillväxt och utveckling sker optimalt. I denna konvention är varje barn garanterat skyddat, hans åsikt hörd och rättvist behandlad vid varje tillfälle.

Barns rättigheter i hemmet

Barnkonventionen betonar familjens och alla i hemmets viktiga roll för att stödja barns optimala utveckling. En av de viktigaste rättigheterna för barn i hemmet är att ha en familj som stöder och skyddar dem från den större umgängeskretsen. I sin ansökan kan barns rättigheter i familjemiljön delas in i tre grundläggande grupper, bland annat:

1. Få garanterat ett anständigt liv

Föräldrar måste se till att deras barn lever ordentligt, inklusive när det gäller hälsa, utbildning och lekmöjligheter. Mer specifikt är rättigheterna för barn hemma i denna punkt:
 • Få näringsrik mat
 • Sov i en varm och skön säng
 • Få sjukvård när du är sjuk
 • Får möjlighet till lek och skola.

2. Skaffa skydd

Barn har rätt till skydd när de är hemma. Skyddet i fråga är från negativa saker, såsom utnyttjande, diskriminering, försummelse och övergrepp mot barn. Mer specifikt är barns rättigheter i hemmet när det gäller denna punkt:
 • Ha plats att spela när du är hemma
 • Guidad av föräldrar om hur man beter sig bra och inte rasistiskt
 • Få bra betyg av föräldrar.

3. Garanti för deltagande

Föräldrar är skyldiga att undervisa eller modellera gott beteende hos barn, så att de är redo att delta i samhället, skolan och den större sociala miljön. Exempel på barns rättigheter i hemmet vid denna tidpunkt är:
 • Införs av föräldrar till en ny positiv miljö, till exempel ett bibliotek eller ett aktivitetscenter som involverar andra barn
 • Uppmuntrad att alltid dela sin åsikt
 • Lyssna på hans klagomål
 • Föräldrar ser barnets åsikter som en av övervägandena vid beslut i familjen, särskilt när det gäller barnets framtid.
Sedan 2000-talet har FN lagt till att barns rättigheter i hemmet inte utsätts för prostitution och pornografi. Barn har också rätt att få skydd från föräldrar och stat mot slaveri och handel med barn. [[Relaterad artikel]]

Vad är syftet med att uppfylla barns rättigheter i hemmet?

När barns rättigheter i hemmet uppfylls kommer de att förstå att dessa rättigheter även är knutna till andra barn i deras omgivning. Detta kommer att ha en positiv inverkan på barn, såsom:
 • Gör barn mer toleranta mot andra och gillar inte att diskriminera andra
 • Barn borta från dåligt beteende, som rasism, stereotyper, hat eller fördomar att bete sig illa mot andra
 • Barn uppskattar olikheterna runt dem
 • Barn skyddas från övergrepp, både fysiskt och psykiskt, åtminstone när de är hemma.
Hemmet är den första miljön där barn lär sig allt. Föräldrarnas reaktion på ansträngningar att uppfylla barns rättigheter i familjemiljön är mycket avgörande för att bygga upp deras sociala färdigheter i framtiden. Med rätt respons kommer barn att ha högt självförtroende när de umgås i samhället. Barnets empati kommer också att växa så att det kommer att behandla andra som du behandlar dem positivt. Hemmet är en plats som har en betydande inverkan på barns utveckling i framtiden. Genom att uppfylla barns rättigheter i hemmet bidrar du också till att ingjuta godhet i en större omfattning, nämligen samhället och samhället i stort. Så se till att du uppfyller barnens rättigheter i familjemiljön.
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found