Hälsa

Hur man får behandling med BPJS som ska serveras omedelbart

Hur man får behandling med BPJS Health är fortfarande en fråga för deltagare i det nationella sjukförsäkringsprogrammet (JKN). Det beror på att de skuggor som hittills har dykt upp måste ha innehållit en besvärlig byråkrati. Hittills måste många patienter gå fram och tillbaka till sjukhus och relaterade myndigheter för att få BPJS hälsofördelar. För att detta inte ska hända dig, lär dig sedan stegen för behandling med BPJS. Faktum är att inte alla kommer att behandlas med samma stadier. Detta beror på att processen beror på många saker, inklusive svårighetsgraden av sjukdomen, platsen för vårdinrättningen och BPJS-deltagares lydnad att betala månadsavgifter.

Hur man får behandling med hjälp av BPJS Health och stadierna

För att kunna få BPJS Health-tjänster är det första man bör uppmärksamma betalningen av BPJS-avgifter varje månad. Om det fortfarande finns efterskott på BPJS-bidrag, kommer processen för att få BPJS-tjänster säkert att vara annorlunda. Om du har uppfyllt skyldigheten att betala avgifter är följande behandlingsordning med hjälp av BPJS Health:

1. Besök en förstklassig vårdinrättning

När du registrerar dig som JKN-deltagare från BPJS Health måste du ha valt första nivån hälsoinrättning (faskes I). Dessa anläggningar kan vara i form av primära kliniker, vårdcentraler, läkares privata mottagningar eller sjukhus i klass D. Detta är anläggningen du måste besöka först om du vill få behandling med BPJS Health. Eftersom BPJS använder ett hänvisningssystem i nivåer. Alltså kommer all behandling att påbörjas på nivå I Faskes, förutom vissa tillstånd såsom akuta eller andra tillstånd. Efter att ha anlänt till nivå I Health Facilities kommer tjänstemannen att be om ditt BPJS-kort för att se deltagarnas identitet och aktiva status. BPJS-kortet som visas behöver inte vara ett fysiskt kort utan kan också vara ett digitalt kort som finns i JKNs mobilapplikation. Dessutom är följande stadier som patienter kommer att gå igenom för att söka behandling med BPJS Health.
 • Patienter som har registrerats som JKN-deltagare av BPJS Health på dessa vårdinrättningar kan omedelbart fylla i undersökningsformuläret och vänta på deras tur att bli uppringd.
 • Efter att ha blivit uppringd gick patienten direkt in i undersökningsrummet.
 • Om sjukdomen kan behandlas på nivå I hälsoinrättningar, kan läkaren omedelbart vidta åtgärder och ordinera medicin.
 • Efter färdigställandet kan patienter gå hem och byta receptbelagda läkemedel på apotek som har samarbetat med BPJS Health.
Om det under undersökningen visar sig att det är nödvändigt att utföra ytterligare stödjande undersökningsprocedurer såsom laboratorietester eller röntgen, kan patienten genomgå det på vårdinrättningen eller andra institutioner som har samarbetat med BPJS Kesehatan. Efter att resultatet av den stödjande undersökningen är ute kommer läkaren återigen att se att patientens behov av ytterligare behandling på hälsoinrättningar nivå I kan hanteras, eller till och med behöva remitteras till nästa nivå av vårdinrättningar. Om det kan hanteras från vårdinrättningen nivå 1 kan patienten åka hem. Men om patienten behöver ytterligare undersökning hos en specialist, kommer vårdinrättningen jag att utfärda ett remissbrev, som du kan använda under undersökningen på den avancerade vårdinrättningen.

2. Hur man får behandling med hjälp av BPJS Health på avancerade hälsoinrättningar

För att få tjänster på avancerad nivå av hälsoinrättningar kan du inte komma direkt utan att ta med ett remissbrev från första nivån hälsoinrättningar, förutom i en nödsituation. De hälsoinrättningar som ingår på avancerad nivå är huvudkliniker, allmänna sjukhus och specialsjukhus, både statliga och privata. Följande är en steg-för-steg-procedur för behandling med hjälp av BPJS Health på avancerade hälsoinrättningar för öppenvård.
 • Ta med BPJS Health-deltagarekort och hänvisningsbrev från hälsoinrättningar på första nivån och registrera dig sedan på relaterade hälsoinrättningar.
 • Handläggaren kommer att kontrollera alla filer och utfärda ett participant Eligibility Letter (SEP). Brevet kommer sedan att legaliseras av BPJS Health officers.
 • Efter att deltagarna har legaliserat SEP kan deltagarna börja få nödvändiga undersökningar, behandlingar, procedurer och mediciner.
 • Efter avslutad behandling får deltagarna ett servicebevis från vårdinrättningen.
 • Patienter som är i stabilt tillstånd kommer att remitteras tillbaka till sjukvårdsinrättningar nivå I med ett remissbrev från behandlande specialist eller underspecialist.
 • Om patienten ändå behöver ytterligare undersökning på en annan poliklinik kommer läkaren eller polikliniken att göra ett internt remissbrev som du kan ta med till nästa poli.
 • Om patienten behöver ytterligare undersökning på en annan avancerad vårdinrättning kommer läkaren eller sjukhuspersonalen att göra ett externt remissbrev, som du kan ta med till nästa vårdinrättning.
 • Om patienten fortfarande behöver uppföljningsvård på samma poli och samma avancerade sjukvårdsinrättningar utfärdar specialistläkaren eller underspecialisten ett intyg om att patienten fortfarande är under behandling.
 • Om specialistläkaren eller underspecialisten inte tillhandahåller ett intyg om förlängning av behandlingen eller ett remissbrev tillbaka till hälsoinrättningen nivå I, måste patienten vid nästa besök ta med ett nytt remissbrev från första nivån hälsa anläggningen.
För slutenvårdspatienter kan BPJS Kesehatan under tiden användas i högst 3 dagar eller 3x24 timmar arbetsdagar efter att ha kommit in på sjukhuset. Processen för att få behandling där, är densamma som stegen i öppenvården. [[Relaterad artikel]]

Hur man får behandling med BPJS Health under en nödsituation

För patienter som upplever medicinska nödsituationer behöver stegen ovan inte vidtas innan de får behandling. Enligt BPJS Kesehatan kan deltagare som behöver akutvård omedelbart få tjänster på vilken vårdinrättning som helst, oavsett om de samarbetar med BPJS eller inte. Deltagare som får akutvård på vårdinrättningar som inte samarbetar med BPJS kommer omedelbart att hänvisas till vårdinrättningar som samarbetar med BPJS Health. Remiss ges efter att akutsituationen är löst och patienten är i stabilt tillstånd för förflyttning. Sedan kommer kostnaden för akutbehandling att faktureras av vårdinrättningen direkt till BPJS Health, och inte till BPJS-deltagare. Efter att ha vetat hur man får behandling med BPJS behöver du inte längre gå fram och tillbaka för att ta hand om de nödvändiga dokumenten. Glöm inte att regelbundet betala BPJS-bidrag, så att din medlemsstatus kan fortsätta att vara aktiv.
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found